Over deze Tips

Korte, eenvoudige wetenswaardigheden voor betere webontwerpen, betere redactie en beter gebruik van het web, over kwaliteitsthema's gerelateerd aan technologieën van het W3C zoals HTML, CSS, HTTP.

Tips schrijven en vertalen

Nieuwe tips kunnen gemakkelijk worden toegevoegd, en U kunt eigen tips schrijven en voordragen — een tip indienen.

Een aantal tips is vertaald in het Spaans en andere talen, en meer is welkom.

Lijst van kwaliteitstips

Tips in voorbereiding of ter discussie

Het schrijven en indienen van kwaliteitstips

Iedereen wordt uitgenodigd om tips in te dienen voor de kwaliteitstips voor webmasters.

 1. Lees de reeds vermelde kwaliteitstips. Als U denkt dat een tip niet duidelijker is en U wilt de tekst wijzigen, controleer dan eerst de referenties in de tip zelf, het kan zijn dat er reeds over is gesproken in de www-qa@w3.org mail-lijst.

 2. Schrijf een voorstel voor Uw kwaliteitstips met behulp van de mal voor kwaliteitstips.

 3. Wanneer U een tip hebt geschreven, stuur dan een email naar de www-qa@w3.org mail-lijst met het bestand dat U hebt gemaakt in een bijlage.

 4. Tijdens de proefperiode voegt een lid van het W3C QA Team de tip toe aan de lijst van tips op de pagina Kwaliteitstips voor Webmasters als een voorstel. De kwaliteitstip gaat dan door een proefperiode van twee weken op de mail-lijst.

 5. Na de proeftijd verwerkt de auteur de ontvangen feedback in de tekst van de tip en stuurt de herziene versie naar www-qa@w3.org; het QA Team controleert of de feedback daadwerkelijk is verwerkt en voegt de tip toe aan de productievalidator.

Tips voor het schrijven van tips

 1. Begin met een pakkende, eenvoudige titel. Of mensen de volledige tip zullen lezen, hangt af van de interesse die de titel opwekt.

 2. Wat is het doel van de tip? Maak dat vroegtijdig duidelijk. Er is een kleine introductie nodig, gebruik die om het punt te maken en interesse te wekken opdat men verder leest.

 3. ... Voor U aan het grootste deel toekomt, onthoud: wees bondig. Er is een ingewikkeld evenwicht tussen inhoud en lengte, omdat de context van waaruit lezers zullen komen, onbekend is. Toch moet het geheel kort zijn.

 4. De tips zijn er om behulpzame informatie te bieden, geen dwingende, droge specificaties. Goede tips bieden suggesties en rechtvaardigingen, en vervelen de lezer niet met zaken die "moeten".

  "Moeten" kan worden gebruikt in een tip wanneer een normatieve specificatie wordt aangehaald. Maak zo 'n geval duidelijk door correct gebruik van markup (<blockquote>, <q>). De normatieve bewoording te herformuleren kan ook een goed idee zijn indien het helpt het begrip uit te leggen.

 5. Refereren aan andere documenten is een goed idee, indien zij het idee achter de tip verder ontwikkelen, technieken bieden, enz.

  Plaats (niet te veel) referenties aan het eind van de tip, met een kleine verklaring waarom het goed is daar verder te lezen.

  Wanneer aan een normatieve referentie wordt gerefereeerd, probeer het acroniem(en) ervan uit te leggen of geef de volledige naam, met de meest geëigende markup.

Dan Connolly en het W3C QA Team
$Revision: 1.9 $ of $Datum: 2006/09/21 01:20:24 $ door $Author: ot $