4umi Jan Jacob Slauerhoff

Jan Jacob Slauerhoff

* Leeuwarden, 14 september 1898 - † Hilversum, 5 oktober 1936
Arts, schrijver en dichter.

Publiceerde steeds onder de naam J. Slauerhoff, maar postuum worden meestal varianten gebruikt, zoals J. J. Slauerhoff.

Een kenschetsend citaat:

Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,
Nooit vond ik ergens anders onderdak;

    (uit: ‘Woninglooze’)

Een selectie uit het oeuvre

JJ

Links

- --oOo-- -
 Jan Jacob Slauerhoff In Nederland Mager paardje De ontdekker De ontdekker II Woninglooze De schalmei Liefde Woorden in de nacht Voor de verre prinses Zwanezang In memoriam mijzelf Het einde Fado Dame seule De vrouw aan het venster En zoveel schande Pindarus Zwervenszat 't Zwerk Zeekoorts Kreta Angústia Verlangen Arcadia Zeemans herfstlied De eenzamen O engeitado Saudade Volkswijze Á la Rossetti In mijn leven… De erfgenaam Het eind van het lied