4umi Jan Prins

Jan Prins

* Rotterdam, 5 februari 1876 - † Naarden, 9 februari 1948
Schrijversnaam van Christiaan Louis Schepp.

Schepp maakte als marine-officier verre zeereizen in de periode 1896-1924. Later nog leerde hij Latijn om zijn auteurschap te verdiepen. Zie bijvoorbeeld dbnl.org voor meer.

Bibliografie

Postume uitgaven

- --oOo-- -
 Jan Prins De meeuwen De zon Afscheid De heirweg De wagen Nevelvaart Weldaad De dichter der Beatrijs Het dansende meisje De vlieger Hero Ferguut De Beek De bedegang Het vergezicht De duiven Het dal Vorstenlanden De vulkanen Het zangspel Morgentocht Schaduwboomen De wegen Het Indische land De wolken Batavia Gesneeden Steenen 1813 Rotterdam Erasmus Holland en de zee