Instructies:
Klik op de knoppen die de computer aangeeft met een .
Raak is een punt, mis is een strafpunt. Als je halverwege denkt dat je het beter kan, druk dan snel nogmaals op de startknop, .

Tijd:     
Score:   


 

abc

def

ghi

jkl

mno

pqrs

tuv

wxyz

*

0

#