4umi Piet Paaltjens : De zelfmoordenaar

De Zelfmoordenaar

1852.
 Niet enkel maar 
 een liefdespaar.
- --oOo-- -
 Piet Paaltjens I: De maan glijdt langs de ruiten III: Waarom ik in de loome nachten IX: Op `t hoekje van de Hooigracht XVI: Zijn goudblonde lokken XXV: Hoor ik op Sempre een waldhoorn XLIX: Wel menigmaal zei de melkboer XXXIII: Mijn hart was toegevroren LX: Toen Knaap mij de laatste maal knipte LXXXIII: Hem die mij grof beledigt LXXXIV: O, spreek mij niet van liefde XCVI: Als ik een bidder zie lopen C: Zoals ik eenmaal beminde Aan Betsy Aan Rika Aan Jacoba Aan Hedwig De bleeke jongeling Liefdewraak De dichter Des zangers min Drie studentjes De zelfmoordenaar Een groot man en een goed man Frits en Kee Dat heertje Het geheim Janus had twee aangezichten Al ben ik oud, en stijf en stram