4umi Willem Kloos : Die stomme, bleeke schaduw

Die stomme, bleeke schaduw aan mijn zijde

Sonnet LXXII

Uit: Verzen, 1894.
- --oOo-- -
 Willem Kloos Ik ween om bloemen in de knop gebroken Ik denk altoos aan u Zooals daar ginds Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten Avond Die stomme, bleeke schaduw Opdracht Aan Willem Witsen Zelfverandering De blâren Dood-gaan Doodsliedje De sterfling zoekt Van de zee