4umi Willem Kloos

Willem Kloos

* Amsterdam, 6 mei 1859 - † Den Haag, 31 maart 1938
Dichter. Mede-oprichter van De Nieuwe Gids in 1885 met Van Eeden, Verwey, Van der Goes en Paap.

Kloos was het boegbeeld van de Tachtigers, die wilden afrekenden met de plichtmatigheden van alle voorgaande generaties, met name de dominees. Zij meenden immers—in de woorden van Kloos in 1890:

Kunst is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie.

Willem Kloos
Willem Kloos, ca. 1885. Foto uit: 'De beweging van 80', afb. 42.

Zijn invloed is bezongen in onder meer Willem Kloos door Hendrik Marsman en Willem Kloos door Gerrit Komrij.

De stem van Kloos is vastgelegd op een bakelieten grammofoonplaat in 1934, te horen in het VPRO-programma De Avonden (1 mei 2003).

- --oOo-- -
 Willem Kloos Ik ween om bloemen in de knop gebroken Ik denk altoos aan u Zooals daar ginds Ik ben een God in 't diepst van mijn gedachten Avond Die stomme, bleeke schaduw Opdracht Aan Willem Witsen Zelfverandering De blâren Dood-gaan Doodsliedje De sterfling zoekt Van de zee