Straatnamen in Rotterdam

Deze lijst van straatnamen en hun verklaringen is geenszins compleet, de stad telt anno 2008 circa 4100 straten in 83 wijken verdeeld over 11 deelgemeenten en 2 wijkraden, die ook allemaal een oorsprong en een naam hebben. De jaartallen in de tabel bedoelen de eerste vermelding van de naam, de plek kan ouder zijn. Gelinkte namen verwijzen naar Wikipedia. De voornaamste online bronnen zijn het gemeentearchief en engelfriet.net.

Deelgemeenten
NaamAnnex.OorsprongInwonersGrootte
Rotterdam CentrumnvtGeen volwaardige deelgemeente, de Centrumraad heeft de status van wijkraad net als de Wijkraad voor Pernis.31.363 (2010)
Charlois1895De eerste bewoning gaat terug tot voor het jaar 1200. In 1458 schonk Filips van Bourgondië De Reijerwaard, waar Charlois in ligt, aan zijn zoon Karel de Stoute. Op 14 april 1462 geeft Karel toestemming de grond te bedijken met als voorwaarde dat het “voortaen heten sal ’t land van Charollais", waarschijnlijk naar het graafschap Charolais dat hij bezat in Frankrijk.66.000 (2003)10.00
Delfshaven1886In 1389 werd de Delfshavense Schie gegraven als verbinding tussen Delft en de Maas. Spoedig overvleugelde de nieuwe nederzetting het nabijgelegen veel oudere dorpje Schoonderloo, maar de Hoekse en Kabeljauwse twisten zetten een forse rem op de groei.70.290 (2006)5.80
FeijenoordnvtHet vroegere eiland Fijenoord lag in de Nieuwe Maas bij het Zwanengat, dat liep vanaf de huidige zuidwestelijke punt van het Noordereiland naar het Mallegat bij haven nummer 100.72.320 (2004)6.44
Hillegersberg-Schiebroek1941Tot de annexatie waren Hillegersberg en Schiebroek twee zelfstandige gemeenten. De kerk van Hillegersberg is wellicht de oudste van de stad.40.846 (2008)
Hoek van Holland1914De aanleg van de Nieuwe Waterweg tussen 1866 en 1868 betekende werk. Eerder lag hier een zandplaat.9.228 (2008)14.10
Hoogvliet1934De heerlijkheid, ook genoemd Oedenvliet, Oudenvliet en Odenvliet, wordt het eerst vermeld op 26 mei 1326.34.770 (2007)
Pernis1934Een middeleeuws dorp dat zijn kleinschaligheid heeft weten te behouden. Geen volwaardige deelgemeente, heeft de status van wijkraad evenals het Stadscentrum.4.560 (2005)1.6
Kralingen-Crooswijk1895Het Huis of de Hofstede te Krooswijck aan de oude dijk wordt genoemd in 1337. De eerste woonwijken werden in Crooswijk en Rubroek ontwikkeld vanaf 1864. In 1283 werd al melding gemaakt van Rubroke. De oude buitenplaats Struisenburg was verneomd naar een molen de Struisvogel. De middeleeuwse heerlijkheid Kralingen lag veel oostelijker dan de tegenwoordige wijk.52.000 (2004)12.9
Rotterdam-NoordnvtNoord.51.209 (2004)5.37
Overschie1941In de 10e eeuw is sprake van een kleine nederzetting aan de Schie omringd door moeras. Na het leggen van een dam bij de monding in de Maas ontstaan de namen Ouderschie voor Overschie en Nieuwerschie voor Schiedam.15.769 (2007)17.30
Prins AlexandernvtVernoemd naar de polder waar de deelgemeente in ligt, die was vernoemd naar Prins Alexander der Nederlanden (1851-1884), die de openingsceremonie van de drooglegging bij het gemaal verrichtte. De voormalige veenplassen zijn drooggelegd van 1865 tot 1874.89.225 (2008)
IJsselmonde1941In 1072 komt de naam Islemunda voor, later staat er het Huis te IJsselmonde. De oudste sporen van bewoning liggen echter nog zo ’n 7000 jaar eerder in de tijd in een opgraving van de stadsarcheologen van BOOR op een oude donk.58.782 (2006)

 

Straten
NaamVernoemingSindsWijk
's-GravensingelZie 's-Gravenweg.12-07-1940Kralingen
's-GravenwegDe oude zeedijk, volgens sommigen een schakel in het Romeinse stelsel van heerbanen. De vernoeming wijst op een van de Hollandse graven als bouwheer. Na de annexatie in 1895 werd de naam overgenomen door de gemeente Rotterdam en diende zij bij de naamgeving van verschillende omringende straten.<1383Kralingen
's-GravenweteringZie 's-Gravenweg.12-07-1940Kralingen
's-Lands WerfDe Lands- of Rijkswerf was van 1689 tot 1849 aan het Boeren- of Buizengat gevestigd.?Kralingen
A.B.N. DavidspleinAaron Barend N. Davids (1895-1945), Opperrabbijn van de Nederlandse Israëlitische Gemeente te Rotterdam van 1930 tot februari 1945, toen hij overleed in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Het plein was voordien een onderdeel van de Paetsstraat.18-01-1967
Aagje DekenstraatAgatha Deken (1741-1804), schrijfster en dichteres.04-06-1918Spangen
AakstraatBinnenvaartschip met platte bodem.04-06-1918
AalbesVrucht; struik van het geslacht ribes.23-03-1979
AalborgpadDeense havenstad.21-12-1979
AalkeetstraatDe Aalkeet-Binnen- en Buitenpolders in Delfland bij Vlaardingen.20-04-1951Overschie
AalscholverstraatWatervogel.21-11-1952Charlois
AalsdijkDe Aal(s)dijk in de polder Oude en Nieuwe Uitslag van Putten.16-08-1961IJsselmonde
AarKanaal in Zuid-Holland.21-12-1979Zevenkamp
AarhuispadHavenstad in Denemarken.23-03-1979Prins Alexanderpolder
AarnoudstraatGermaanse jongensnaam.28-01-1949Charlois
Aart van der LeeuwstraatAart van der Leeuw, 1876-1931, schrijver en dichter.29-01-1982
Ab de MolenaarpadAb de Molenaar, 1921-1985, jazzmusicus. Oprichter en leider van het jazz-ensemble The Millers.29-08-1986Zevenkamp
AbbenbroekwegDorp op het eiland Voorne-Putten, getroffen door de watersnood in februari 1953.04-12-1956
AbcoudestraatZweder van Abcoude, heer van Gaesbeek, kreeg op 19 oktober 1361 als erfgenaam van zijn tante Beatrijs, vrouwe van Putten, de heerlijkheid Putten en Strijen (waartoe Charlois behoorde) in leen van hertog Aelbrecht van Beieren.07-03-1900Charlois
AbeelwegLoofboom.11-09-1959Hillegersberg
AbenrahofHavenstad in Denemarken.22-02-1980
Abraham KuyperlaanAbraham Kuyper (1837-1920), gereformeerd theoloog en journalist, stichter van de Vrije Universiteit, lid van de Tweede Kamer voor de Anti-Revolutionaire Partij, minister-president van 1901-1905.19-04-1932Noord
Abraham van BeyerenstraatAbraham van Beyeren (ca.1620-1690), stillevenschilder, buurtbewoner.22-05-1951Overschie
Abraham van StolkwegAbraham van Stolk Jansz. (1762-1819), oprichter Houthandel Abraham van Stolk & Zoonen in 1811. Tot 1931 was de houthandel gevestigd bij de Heul aan de Schiekade, toen deze werd verplaatst naar een terrein aan de Delfshavense Schie.24-12-1982Noord
Abram van RijckevorselpleinAbram van Rijckevorsel (1790-1864), voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam in de 19e eeuw. Zie Abram van Rijckevorselweg.24-12-1982Kralingen
Abram van RijckevorselwegAbram van Rijckevorsel (1790-1864), voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam 1838-1864, lid van de Eerste en Tweede Kamer.10-02-1965Kralingen
AbrikozentuinVrucht.22-05-1963
AchterharingvlietAchter het Haringvliet.17-11-1981
AchterhavenTegenover de Voorhaven.23-03-1886
AchterkloosterAchter het klooster van de Predikheren of Dominicanen aan de Hoogstraat, in 1444 gebouwd, in 1563 grotendeels door brand verwoest, daarna gedeeltelijk herbouwd, doch na de Reformatie te niet gegaan. Reeds in 1539 wordt als plaatsbepaling gebruikt 'achter 't clooster van de prekers', later bij verkorting 'achter het klooster' of kortweg 'Achterklooster' genoemd. Hoewel er verschillende andere kloosters waren, kon dit niet tot verwarring leiden, omdat met het klooster steeds dit conventals het grootste werd bedoeld. De oudste naam is Korte Kipsloot naar de gelijknamige gracht, die ook wel Rotte wordt genoemd. Later heette het Achterkloostergracht. Deze is tegelijk met de Kipsloot in 1860/61 gedempt. Na 1576 wordt een enkele maal 'achter het gasthuis' aangetroffen, omdat op het terrein van het klooster na 1572 het Gasthuis, het Pest- en Dolhuis en het Oudevrouwenhuis verrezen. Het oorspronkelijke achterklooster liep van de Goudsewagenstraat naar het Oostplein en lag in het verlengde van de (vroegere) Kipstraat.13-09-1949
AchterkreekKreek bij Hoek in Zeeuwsch-Vlaanderen.22-08-1969IJsselmonde
AdamshofstraatDe Adamshof was een buitenplaats aan de Lage Oostzeedijk, waarop een laan uitliep die na 1860 de Laan Adamshof en sinds 1878 Adamshoflaan werd genoemd. In 1900 ontving een gedeelte van de laan de naam Adamshofstraat, in 1912 het andere deel.07-03-1900Kralingen
AdenauerstraatKonrad Adenauer (1876-1976), Duits staatsman, medeoprichter van de CDU in 1945, eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland 1949-1963.14-08-1992
AdenstraatHavenstad in Jemen.24-12-1982
Admiraal de RuyterwegMichiel Adriaansz. de Ruyter (1607-1676), vlootvoogd. Hij was respectievelijk vice-admiraal, luitenant-admiraal en luitenant-admiraal-generaal van de vloot van de republiek. Deze naam werd bij besluit BW 30 juni 1942 gegeven aan de nieuwe verkeersweg, die de Goudsesingel met het Groenendaal verbindt. In 1947 werd deze gewijzigd in Mariniersweg. De Admiraal de Ruyterbrug ligt in de Admiraal de Ruyterweg op de scheiding van Rotte en Stokviswater. Van 1949 tot 1964 heette deze de Admiraalsbrug.10-01-1947
AdmiraliteitskadeGenoemd naar de Admiraliteit op de Maze, sinds 1586 een van de vijf admiraliteitscolleges, die tijdens de republiek belast waren met het bestuur van de zeemacht en het ontvangen van de in- en uitvoerrechten. Het college kocht in 1689 van de stad het Reuzeneiland in het Buizengat en bouwde er een scheepswerf. In 1795 werden de admiraliteiten ontbonden, en werd de werf de Marinewerf. Deze werd opgeheven in 1849. Het admiraliteitsgebouw werd in 1855 ingericht als Rijksentrepot. In 1891 werd het door brand verwoest.>1689
AdmiraliteitsstraatGenoemd naar de Admiraliteit op de Maze. Zie de Admiraliteitskade.>1689
Adrienne SolserpadEngelina Adriana Solser, 1873-1943, variété-artieste.21-04-1992Prinsenland
AegidiusstraatNaar Aegidius, of Gillis van Voorschoten, heer van Kralingen, die wordt genoemd in 1247, 1266 en 1281. De straat wordt het eerst vermeld in 1876, en heet dan de Lemmstraat naar Theodorus Lemm (1824-1911), die aan de Oostzeedijk een grote smederij bezat. Toen de straat naar het zuiden werd doorgetrokken sprak men van de Oude en Nieuwe Lemmstraat. De straat was aan beide zijden doodlopend.29-11-1901Kralingen
AelbrechtskadeZie Aelbrechtskolk.?
AelbrechtskolkAelbrecht van Beieren (1330-1404), graaf van Henegouwen, Holland en Zeeland, aan wie Delfshaven zijn ontstaan te danken heeft. Hij gaf de stad Delft op 8 september 1389 een privilege tot het graven van een kanaal tussen Overschie en de rivier de Nieuwe Maas: de Delfshavense Schie. Voor de vereniging van Delfshaven met Rotterdam in 1886 heetten de Aelbrechtskade en Aelbrechtskolk resp. Oostschiekade en Kolk.23-03-1886Delfshaven
AelbrechtspleinZie Aelbrechtskolk.22-04-1921
Aernt BruunstraatAernt Bruun, 14e- en 15e-eeuwse architect, een van de bouwmeesters van de Dom te Utrecht (1397) en de Pieterskerk te Leiden (1412).05-02-1965
Aert van NeshofAert Jansz. van Nes (1626-1693), luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland bij de Admiraliteit op de Maze. Zie Aert van Nesstraat.06-05-1955Centrum
Aert van NesstraatAert Jansz. van Nes, 'geseijt Boer Jaep' (1626-1693), luitenant-admiraal van Holland en West-Friesland bij de Admiraliteit op de Maze. Hij werd begraven in het hoogkoor van de Sint Laurenskerk.?Centrum
AesopusplaatsAesopus (ca.550 v.Chr.), Grieks fabeldichter.08-11-1967IJsselmonde
AgamemnonstraatAanvoerder der Grieken in de Trojaanse Oorlog.18-01-1967
Avenue ConcordiaAangelegd door de Bouwmaatschappij Concordia, die ook het Concordiahofje aan de Amsterdamse Prinsengracht bouwde.31-12-1883Kralingen
BergwegDeel van de oude 12e-eeuwse zeedijk, vernoemd naar het voormalige dorp Hillegersberg, ook wel Den Berg genoemd, dat in 1941 door Rotterdam werd geannexeerd. De naam 'Berchwech' komt in 1387 voor het eerst voor. In de 19e eeuw zijn andere namen Blommersdijksche Straatweg en Oost-Blommersdijkschenweg.<1387Noord
BethlehemstraatNaar het huis Bethlehem op deze plek aan de Oudedijk, naar de stad in het Heilige Land.16-05-1916Kralingen-West
Betje WolffstraatElizabeth Wolff-Bekker (1738-1804), schrijfster en dichteres.04-06-1918Spangen
BeukelaarsstraatNaar het tiendblok 'Beukelaarsblok', dat hier tot kort voor 1902 lag, en vermoedelijk was vernoemd naar Thomas Beukelaer, rentmeester-generaal van Holland en West-Friesland in 1491.30-12-1902
BeukelsdijkDeel van de oude zeedijk, die in de 12de eeuw werd aangelegd en waartoe ten westen van de Rotte de Blommersdijk en ten oosten de Oudedijk behoorden. De naam is ontleend aan het geslacht Bokel of Beukel. Het ambacht Beukelsdijk van heer Ghisebrecht Bokel (Buekel) wordt reeds in 1281 genoemd. Door het voltooien van de Rotterdamse Schie na 1340 werd de Blommersdijk verdeeld in een oostelijk en westelijk gedeelte. De Beukelsdijksche of West-Blommersdijkscheweg sloot zich bij de voormalige Heulbrug aan bij de Oost-Blommersdijksche- of Bergweg. Een gedeelte van de oude Beukelsdijk heet thans Walenburgerweg. Van 1916 tot 1922 heette de Van Cittersstraat eveneens Beukelsdijk. De huidige Beukelsweg is een deel van de oude Beukelsdijk. De Beukelsbrug is de verkeersbrug over de Delfshavense Schie, die de verbinding vormt tussen de Beukelsweg en de Horvathweg. Deze heette enige tijd Westlandsebrug.<1281
BeukelswegNaar het ambacht van de 13e-eeuwse familie Bokel. Zie Beukelsdijk.28-02-1920
BeukendaalNaar de boom.07-01-1927Zuid
BlaakLand dat even boven water uitkomt, of stil water, de oorspronkelijke betekenis van 'die Blake' is onzeker. De oudste vesten van de stad, als haven ontwikkeld vanaf 1577. Een deel werd gedempt voor de bouw van een nieuw postkantoor in 1867, een deel voor de Beurs en een deel voor het Luchtspoor. Het laatste deel werd gedempt in 1940.<1481Centrum
BlaardorpstraatVoormalige polder ten oosten van Kralingen.?
BuizenwerfDe stadsregering liet in 1591 in een gedeelte van de buitengrond nabij de Oostpoort een ruime winterbergplaats maken voor de haringbuizen. Deze lagen tot dusver gedurende de winter in de Blaak. De haven werd met palissaden omringd en van een muur voorzien. In 1689 droeg de stad het zogenaamde Reuzeneiland over aan de Admiraliteit op de Maze. Deze ontving daarvoor onder meer in ruil twee scheepstimmerwerven op het einde van het Haringvliet en de Nieuwehaven, genaamd de Binnenwerf. Evenals het daarvoor gelegen Bolwerk is deze weggegraven om beide havens in de Maas door het Buizengat te laten uitwateren. Het oude Buizengat is grotendeels weer aangepleind en Admiraliteitswerf geworden. Het overblijvende gedeelte ontving de naam Boerengat. In 1699 werd de haven in oostelijke richting vergroot. Een gedeelte kreeg de oude naam Buizengat, hoewel de bergplaats voor de haringbuizen toen naar het westen van de stad was verlegd.31-05-1968
Burgemeester F.H. van KempensingelFrederik Hendrik van Kempen (1879-1966), burgemeester van Hillegersberg 1924-1941. Deze singel heette voordien Bergsingel en Verlengde Bergsingel.15-05-1941
Burgemeester WijnaendtslaanJacob Wijnaendts (1802-1879), burgemeester van Overschie 1832-1879 en Schiebroek 1850-1879 en Cornelis Jacob Anton Wijnaendts (1841-1921), burgemeester van Overschie 1879-1884 en Schiebroek 1879-1894. Voorts was Willem Wijnaendts (1757-1839), de vader van Jacob, maire en later schout van Overschie..17-02-1932
Burgemeester de Josselin de JonglaanJohan Hendrik Adolf de Josselin de Jong (1857-1932), burgemeester van Overschie 1884-1896.16-06-1950
Burgemeester de VilleneuvesingelJhr. Volkert Huibert de Villeneuve (1866-1937), burgemeester van Hillegersberg 1907-1924 en van Schiebroek 1919-1924.06-12-1927
BurgaslaanHavenstad in Bulgarije, partnerstad sinds 1976.29-01-1982
BurgdorfferstraatAbraham Cornelis Burgdorffer, 1862-1932, adjunct-directeur (1899-1910) en directeur (1910-1922) van de Dienst van Gemeentewerken. Tijdens zijn directeurschap werden onder meer de wijken Spangen, Tussendijken en het tuindorp Vreewijk aangelegd, alsook de het eerste gedeelte van de Waalhaven en de IJsselhaven, de Lekhaven en de Keilehaven.21-05-1996
Burgemeester OudlaanPieter Jacobus Oud (1886-1968), burgemeester van Rotterdam 1938-1941, 1945-1952, minister van Financiën 1933-1937, lid Tweede Kamer en oprichter van de VVD. Deze laan werd voordien Kralingse Dreef genoemd.16-04-1969
Burgemeester RoosstraatJan Jacobsz. Roos, tussen 1557 en 1565 burgemeester van Rotterdam. Hij werd in 1572 door de Spaanse soldaten, die onder Bossu de stad binnendrongen, vermoord. De straat droeg deze naam reeds enige jaren voordat ze door de gemeente van de eigenaren werd overgenomen. De Burgemeester Roosbrug leidt de straat over de Noordsingel.31-12-1874
Burgemeester s'JacobpleinFrederik Bernard s'Jacob, 1850-1935, burgemeester van Rotterdam 1893-1906..26-07-1941
Burgemeester van SlijpelaanPieter Frederik van Slijpe, 1856-1942, burgemeester van IJsselmonde 1894-1929.31-03-1938
Burgemeester van WalsumwegGerard Ewout van Walsum, 1900-1980, burgemeester van Rotterdam 1952-1965, adjunct-secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam 1925-1945, burgemeester van Delft 1948-1952.16-07-1982
BurghsluissingelDorp op het eiland Schouwen-Duiveland, dat werd getroffen door de watersnood in februari 1953.04-12-1956
Busken HuetstraatConrad Busken Huet (1826-1886), auteur en theoloog.04-06-1918
C.D.TuinenburgstraatCornelis Daniel Tuinenburg (1873-1954), lid gemeenteraad 1925-1941, wethouder van IJsselmonde 1931-1941. Deze straat heette eerder de Prinsessestraat naar Prinses Juliana.?
CeintuurbaanNaar de naastgelegen spoorbaan.23-02-1928
CelestaMuziekinstrument.23-09-1980
CerberuspadDe driekoppige hellehond die de toegang tot de onderwereld bewaakt in de Griekse mythologie.25-11-1955
CervantesstraatMiguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616, Spaans auteur.09-02-1960
ChabotlaanHendrik Chabot (1894-1949), Rotterdams schilder, graficus en beeldhouwer. Veel van zijn werk is verloren gegaan toen tijdens het bombardement 14 mei 1940 zijn atelier aan de Wijnstraat werd verwoest. In 1962 werd in Hillegersberg het Museum Hendrik Chabot geopend. Sinds 1993 is dit museum gehuisvest in een markante witte villa aan het Museumpark.04-12-1956
Charlotte de BourbonlaanCharlotte de Bourbon (1546/47-1582), derde echtgenote van Prins Willem van Oranje.27-07-1937
De LairesselaanGerard de Lairesse (1640-1711), schilder, bekend als de 'Nederlandse Rafaël'.28-05-1957
DijkmeesterpadEen dijkmeester is een ambtenaar belast met het toezicht op te verrichten werkzaamheden aan een dijk.15-06-1990
DijkstraatNaar de Oostzeedijk, waar de straat op uitkomt.31-12-1871
DijkwachtsingelEen dijkwacht stelt zich bij hoog water op de dijk op om het gevaar te schatten en toezicht te houden op de conditie van de dijk.10-10-1995
DillenburglaanStad in het voormalige graafschap Nassau in Duitsland, de geboorteplaats van Prins Willem van Oranje.22-05-1916
DillenburgstraatStad in het voormalige graafschap Nassau in Duitsland, de geboorteplaats van Prins Willem van Oranje.11-12-1900
DinkelRivier in Overijssel.21-12-1979
DinteloordstraatDorp in Noord-Brabant, dat werd getroffen door de watersnood in februari 1953. Zie ook het Plein 1953.04-12-1956
DiogenesstraatDiogenes van Sinope (ca. 412-323 v.Chr.), Grieks wijsgeer.09-02-1960
EssenlaanLigt in het verlengde van de Essenlaan, en werd eerst ook zo genoemd.?
EssenwegOp een door Pierre Ancelin in 1670 vervaardigde plattegrond van het slot Honingen komt een Stadsesschenlaan voor. Ook de tegenwoordige Essenweg werd eertijds aangeduid als Essenlaan. De laan werd in vroeger tijd ook wel Achterlaan genoemd, waarschijnlijk omdat ze achter de Hoflaan lag. Verder vindt men daar nog op vermeld een Elsenlaan, Elsenhaag, Taxislaan, Ypenlaan, Wilgenlaan en Frambozenpad.?
GrindwegNaar het constructiemateriaal van de weg. Eerder heette de weg de Bergweg.25-02-1916
Groen van PrinstererstraatGuillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), politicus, onderwijsvernieuwer.15-04-1927
Groene HilledijkNaar de hillen van Katendrecht, die de heer van Gaesbeek en Putten in 1447 uitleende aan Jacob Pot. Dit waren door water omringde buitendijkse gronden.?
Groene KruiswegDe Zuid-Hollandsche Vereeniging 'Het Groene Gruis' heeft in de vaststelling van het tracé voor deze weg een belangrijk aandeel gehad. De naam is gegeven op initiatief van de afdeling Voorne en Putten van Het Groene Gruis. Later heeft de afdeling Poortugaal en Rhoon van 'Het Groene Gruis' dit initiatief overgenomen.17-07-1934
Groene WeteringZowel de Groene Wetering als de Weteringstraat liepen langs de inmiddels grotendeels gedempte Groene Wetering of Middelwatering. Deze wetering liep oorspronkelijk vanaf de Vliet(laan) dwars door de groene weilanden in de Polder Kralingen. Reeds in 1612 wordt de wetering in de transportregisters van Kralingen vermeld. De Weteringbrug ligt bij de Laan van Woudestein over een nog bestaand gedeelte van de wetering.15-04-1927
Groene TuinNaar de wijken Groenenhagen en Tuinenhoven, waar deze weg doorheen loopt.22-05-1963
GroenendaalOnder deze naam komt reeds in 1550 de kade ten zuiden van de Steigersgracht voor. Pas in 1576 werd de verbinding tussen deze gracht en de Nieuwehaven tot stand gebracht. Het gedeelte van de Steigersgracht, waarlangs het Groenendaal liep en dat gelegen was tussen de Valkenbrug en de Nieuwehaven, kwam ook voor onder de naam Groenendaalsgracht. De naam Groenendaal herinnert aan de oude toestand in het begin van de 16e eeuw, toen dat gehele gedeelte nog weiland en tuin was en men ten zuiden van de Buitendijksloot (Steigersgracht) als in een groen dal kwam. Op 11 januari 1911 werd besloten tot demping van de Groenendaalsgracht. Het huidige Groenendaal ligt iets zuidelijker dan de straat voor 14 mei 1940.30-06-1942
GroenewegOvergenomen van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.20-12-1994
GroenezoomDe zuidelijke grens van het toenmalige stratenplan van Vreewijk was als groene, landelijke zoom.14-12-1917
Groeninx van ZoelenlaanDe regenten uit het geslacht Groeninx van Zoelen waren Heer van Ridderkerk en bekleedden hoge bestuursfuncties in Rotterdam. Zie de Groeninxstraat.11-03-1964
GroeninxstraatHet regentengeslacht Groeninx leverde meerdere burgemeesters en leden van de vroedschap: Gillis Marinusz. (1575-1624), Aegidius Marinusz. (1639-1689), Vastardus Marinusz. (1640-1692), Marinus Marinusz. (1655-1730), Aegidius Cornelisz. (1703-1737). Zie ook Groeninx van Zoelenlaan.19-04-1932
Heer BokelwegHerinnert aan het adellijk geslacht Bokel, de heren van het Hof van Weena en het slot Bulgersteyn. Het ambacht Rotterdam ten westen van de Rotte kon pas met Rotterdam ten oosten van de Rotte verenigd worden na de dood van Dirk Bokel, voor 1336, toen dit ambacht aan de graaf verviel. Ter hoogte van de huidige weg lag van 1887 tot 1940 de Bokelstraat.30-09-1958
HofdijkNaar het Hof van Wena, dat eerst wordt genoemd in 1306. De oorspronkelijke dijk stamde uit de 13e eeuw en liep langs de Rotte naar het Zwaanshals en de Oudedijk.<1397
HoflaanLaan van het Slot Honingen naar de Oudedijk.<1674Kralingen
HofpleinOntstaan in de 19e eeuw na demping van de gracht tussen de Delfschte Poort en de Hofpoort, die vernoemd was naar het Hof van Wena en in 1833 is afgebroken. De eerste naam was Hofpoortlein. Het huidige plein ligt iets westelijker.13-09-1949Centrum
Hoge FilterwegToestel waarmee water wordt gezuiverd. De straat ligt op het terrein van de voormalige Gemeentelijke Drinkwaterleiding.01-03-1991
HommelstraatInsect, behorend tot het geslacht der bijen.26-03-1937
HoogstraatDeel van Schielands Hoge Zeedijk bij de kruising met de Rotte. Eerder genoemd als Oosteinde (1338), Middeldam (1357) en Westeinde (1359). De Middeldam, in 1351 nog Dam geheten, is rond het midden van de 13e eeuw aangelegd. Deze liep van de Kerkstraat en de Grotemarkt tot de Lamsteeg. De naoorlogse Hoogstraat heeft van de Korte Hoogstraat tot de Botersloot haar oorspronkelijke ligging behouden. Vanaf daar tot het Oostplein is ze in zuidelijke richting gebogen.<1396Centrum
JaffaVolgens het Register van Sententiën woonden hier in 1542 Jan Vrankensz. en Adriaen Claesz. Waarom deze buurt is vernoemd naar de historische havenstad Jaffa in Palestina, is niet achterhaald.<1542Kralingen
JaffadwarsstraatZie Jaffa.10-02-1905Kralingen
JaffahofZie Jaffa.10-07-1981Kralingen
Jan VermeersingelJohannes Vermeer (1632-1675), Delfts kunstschilder.13-05-1941
JericholaanNaar de vroegere buitenplaats Jericho hier aan de Oudedijk, eerst genoemd in 1633. In 1588 wordt een Fop in Jericho te Cralingen genoemd die een herberg uitbaatte.07-03-1900Kralingen
1e JerichostraatNaar de buitenplaats Jericho aan de Oudedijk, eerst genoemd in 1633. Zie Jericholaan.07-03-1900Kralingen
2e JerichostraatNaar de buitenplaats Jericho aan de Oudedijk, eerst genoemd in 1633. Zie Jericholaan.07-03-1900Kralingen
JeruzalemstraatWillem Jansz. van Melissant kocht hier in 1602 een lap grond achter de Oudedijkswetering en liet er een huis op bouwen. Op een kaart uit 1609 heet het huis Jeruzalem. Hij was in zijn jeugd door de Turken gevangen genomen en voor 1569 losgekocht. Vermoedelijk was hij een van de vele bedevaartgangers naar het Heilige Land. Ook is het mogelijk dat de naam verwijst naar het naburige Jaffa, dat reeds in 1542 wordt genoemd.19-08-1902Kralingen
Klaas KosterstraatKlaas Koster (†1759), ambachtsbewaarder, schepen, kroosheemraad, turfmeester en kerkmeester van Kralingen tussen 1731 en 1755.18-12-1987Kralingen
KortebrantstraatJacob Kortebrant (1697-1777), Rotterdams geschiedschrijver en dichter. De vooroorlogse straat liep van de Linker Rottekade naar de Goudsesingel ongeveer ter plaatse van het noordelijk deel van het huidige Stokviswater.13-09-1949
KortekadeOorspronkelijk de dijk ten oosten van de Noordplas, aan de westkant liep de Langekade, zoals te zien op de kaart van Floris Balthazarsz. (1611).<1611Kralingen
KortenaerstraatEgbert Meesz. Kortenaer (ca. 1604-1665), luitenant-admiraal bij de Admiraliteit op de Maze. In de Sint Laurenskerk werd een praalgraf voor hem opgericht.19-05-1864Scheepvaartkwartier
KortenoordNaar de polder Kortenoord, die in de 17e eeuw voorkwam tegenover de Hoogenoord.16-06-1950Charlois
KortewegEen korte doodlopende straat tussen de Straatweg en de Bergse Voorplas.?
KortewelleEen welle is een waterbron.24-02-1920
KrabbendijkehofNaar het dorp op het eiland Zuid-Beveland, dat werd getroffen door de watersnood in februari 1953.20-12-1957
KrabbendijkestraatNaar het dorp op het eiland Zuid-Beveland, dat werd getroffen door de watersnood in februari 1953.04-12-1957
KrabbestraatHugo Krabbe (1857-1936), rechtsgeleerde.27-05-1958
Kralinger EschDe Esch wordt soms verbasterd tot de Nes, vandaar ook de Nesserdijk.04-09-1970Kralingen
Kralingse KerklaanRestant van de vroegere Kerklaan, die naar de kerk in het verdwenen dorp Kralingen liep. De Godhuiskade is een weinig gebruikte alternatieve naam. Over een sloot bij de 's-Gravenweg ligt de Kralingse Kerkbrug.?Kralingen
Kralingse PlasOntstaan door het afgraven van veen ten Noorden van het dorp. Eerdere namen zijn Bosch- of Noordplas. Voordien bevond zich in de noordwestelijke hoek een bos, dat op een kaart van Schieland (1650) staat aangegeven als Karrebosch, het laatste restant van een uitgestrekt oerbos.1895Kralingen
Kralingse PlaslaanAangelegd in het verlengde van de Kralingseweg ten zuiden van de nieuwe plas van de Kortekade naar Rozenburg, na 1911 verlengd tot de Boezem.07-03-1900Kralingen
Kralingse ZoomVolgt het tracé van de vroegere spoorlijn naar het Maasstation.10-02-1965Kralingen
KralingsepleinDeel van de oprit naar de Van Brienenoordbrug.02-07-1965Kralingen
KralingsewegAangelegd langs een van de tochten bij de droogmaking van de Prins Alexanderpolder/Restant van de oude veenweg waar het oude dorp aan lag.?Kralingen/Prins Alexanderpolder
KramerstraatPieter Lodewijk Kramer (1881-1961), architect.30-10-1963
KrammerpadNaar de Krammerpolder op het eiland Goeree-Overflakkee.04-04-1995
LaagjeswegNaar de voormalige polder De Laagjes waarin deze en omringende straten liggen.09-02-1960
Laan op ZuidVan 5 augustus 1994 tot dit besluit heette deze verbinding de Laan van Overmaas.13-06-1995
Laan van NooitgedachtNaar de vroegere hofstede 'Nooitgedacht', die ten westen van deze laan lag.03-01-1928
Laan van Oud-KralingenNaar de gelijknamige begraafplaats. De laan vormde van 1965-1992 een onderdeel van de Kralingseweg; daarvoor heette ze achtereenvolgens Kerklaan en Kerkhofweg.21-04-1992
Laan van WeltevredenNaar de vroegere buitenplaats Weltevreden aan de oostzijde van de Kortekade. In het laatste kwart van de 19e eeuw lag op dit terrein de IJsclub Weltevreden.01-02-1910
Laan van WoudesteinLigt ten oosten van de voormalige buitenplaats Woudenstein, die in de tweede helft van de 19de eeuw onder die naam werd aangetroffen, maar in de 18de eeuw bekend stond als 'Nut en Vreugd'. Op 16 juli 1896 besloot de gemeenteraad tot de aankoop van dit buiten met het daarbij behorende blokje huizen 'In den Rustwat'. Het terrein was geschikt voor paardenrennen en werd in 1912 bestemd tot sportterrein. Het herenhuis, dat tot de buitenplaats behoorde, werd in 1929 gesloopt. 'In den Rustwat' is een uit 1596 daterende herberg. Deze werd voor de aanleg van de Maasboulevard in 1959 verplaatst naar het terrein van de voormalige buitenplaats 'Perenhof'.01-02-1910
Laan van YpenhofDeze laan ligt op het terrein van de buitenplaats 'Ypenhof'. De buitenplaats werd in 1716 gesticht door de Rotterdamse koopman Archibald Hope. Hopes fraaie landhuis is afgebroken en vervangen door een door Willem Kromhout ontworpen landhuis, dat in 1929 gereed kwam. Dit huis, gebouwd in opdracht van de reder A.J.M. Goudriaan, brandde op 29 september 1985 af. Enkele eveneens door Kromhout ontworpen bijgebouwen, waaronder de ingang met portierswoning, bleven behouden.29-08-1986
Lage FilterwegToestel waarmee water wordt gezuiverd. De straat ligt op het terrein van de voormalige Gemeentelijke Drinkwaterleiding.21-06-1985
LagelandsepadNaar de wijk Het Lage Land in de Prins Alexanderpolder, die op 6 meter beneden NAP de laagste plek van het land is.08-11-1967
LakerveldBuurtschap bij Lexmond.28-05-1957
LamastraatSchaapkameel. Deze straat heette voordien Hugo de Grootstraat.16-12-1941
LambertusstraatSint Lambertus is de schutspatroon van Kralingen. Het R.K. Parochiaal Kerkbestuur van de H. Lambertus kreeg in 1875 vergunning om op de hoek van de Hoflaan en de Oostzeedijk een nieuwe kerk en pastorie te stichten. Deze Sint-Lambertuskerk werd op 26 juni 1878 ingewijd.<1874Kralingen
LambertwegDe familie Lambert heeft in de voormalige gemeente Kralingen meermaals een bestuurlijke functie bekleed. Johannis Lambert Hzn. (1751-1837), was schout van 1817 tot 1825 en burgemeester van 1825 tot 1837. Hendrik Lambert Pzn. (1803-1867), was van 1851 tot 1867 burgemeester. Gerard Hendrik Lambert (1817-1897), was wethouder van 1872 tot 1874 en van 1874 tot 1895 burgemeester.15-04-1927Kralingen
Leendert ButterstraatLeendert Butter (†1797), ambachtsbewaarder, schepen en turfmeester van Kralingen tussen 1765 en 1783. In eerste aanleg heette deze straat de Jan van der Kuststraat. Met een s dus.17-11-1989
LibanonwegGebergte ten noorden van het heilige land, geroemd om zijn cederhout. Een gedeelte van deze weg heette van 1911 tot 1937 Libanonstraat. Ter hoogte van deze straat lag tot 1949, in de Kralingse Plaslaan, een brug over de vaarsloot die Libanonbrug heette.01-06-1937
Louise de ColignylaanLouise de Coligny (1555-1620), vierde echtgenote van Prins Willem van Oranje.27-07-1937
LusthofstraatDe buitenplaats Lusthof, eerst genoemd in de 18e eeuw, lag ten oosten van de Adamshoflaan tussen de Oostzeedijk en de Groene Wetering. Het bijbehorende landhuis werd gebouwd op de latere middenberm van de Voorschoterlaan, het paadje voor het huis is nu de Annastraat.<1900
MerulawegNaar het voormalige huis Merula dat eertijds op de hoek van deze weg en de Oudedijk stond. Het werd bewoond door de gemeenteontvanger van Rotterdam, Pieter Lamaison van Heenvliet (1857-1941), die het huis had vernoemd naar Angelus Merula, pastoor van Heenvliet, die in 1557 wegens ketterij was veroordeeld tot de brandstapel.22-05-1916
NoordmolenwerfIn 1424 is sprake van Danyel van Cralinghen en zijn Molenwerf in de Lombardstraat. In 1531 wordt de steeg 'daer die molen staet' genoemd en wel vlak bij de Kloveniersdoelen in de Lombardstraat. Molenpad was de gewone naam voor deze steeg, die naar de molens aan de vest bij de Botersloot leidde. Later werd het Molenwerf, en ter onderscheiding van de Molenwerf op het einde van het Haringvliet is het tenslotte Noordmolenwerf geworden. Voor het bombardement in mei 1940 liep de Noordmolenwerf van de 2de Lombardstraat naar de Goudsesingel. polder te pompen, dat vervolgens in de Rotte werd geloosd. Nadat de molen door brand was verwoest, werd hij in 1722 herbouwd. In 1878 werd hij vervangen door een stoomgemaal. De molen werd in 1894 afgebroken. De Noordmolendwarsstraat heette voor 1892 Dwarsnoordmolenstraat. Om overeenstemming te brengen in de terminologie van de straatnamen werd de naam gewijzigd.15-01-1952
OostmaaslaanDe nieuwe laan ontstond nadat op 22 december 1770 het beplanten van het Bosjeseiland bij de Maas was aanbesteed door Burgemeesters en Fabrieksmeesters van de stad. De Westmaaslaan loopt door het Scheepvaartkwartier.>1770
OostmaasstraatDe nieuwe laan ontstond nadat op 22 december 1770 het beplanten van het Bosjeseiland bij de Maas was aanbesteed door Burgemeesters en Fabrieksmeesters van de stad. Zie Oostmaaslaan.>1770
OostmolenstraatVermoedelijk naar de molen die op het einde van deze straat aan de Vest (later de Nieuwehaven) heeft gestaan. De molen is in 1584 afgebroken voor de bouw van de Pakkenbrug. Op het einde van de Houttuin bevond zich in 1568 echter ook een korenwindmolen, waarnaar de straat kan zijn genoemd. In 1586 treffen we de straat voor het eerst aan, in het begin onder de naam Nieuwe Molenstraat, ter onderscheiding van de Molensteeg of -straat in het Westnieuwland. Voor het bombardement in 1940 liep de Oostmolenstraat van het Groenendaal naar de Nieuwehaven. Thans verbindt ze op dezelfde hoogte de Burgemeester van Walsumweg met het Haringvliet.>1586
OostmolenwerfDe Molenwerf in het Oostnieuwland dankt haar naam aan de molen 'de Roode Leeuw' of kortweg 'Roomolen' geheten, die op stadsgrond gebouwd, reeds in de tweede helft van de 16de eeuw aldaar werd aangetroffen. De molen was oorspronkelijk een houten standaard, doch ze moet in 1581 als stenen runmolen zijn herbouwd. In 1858 werd de molen ontdaan van haar wieken en balie. Daarna was ze als tapperij in gebruik. Het restant van de molen werd bij het bombardement in 1940 verwoest.>1581
OostpleinNaar de vroegere Oostpoort. Verschillende poorten van deze naam hebben elkaar opgevolgd. De oudste poort moet kort na 1358 zijn gebouwd. De laatste Oostpoort werd in 1836 voor afbraak verkocht. Een klein gedeelte bleef nog tot 1912 staan. De naam Oostplein werd in 1871 gebruikt voor het gedempte gedeelte van de Oostvest, ook wel Oostvestplein geheten. In 1902 werd de naam gegeven aan het plein dat ontstond door demping van de uit 1576 daterende kolk aan de Oostpoort.19-08-1902
OostvoornsestraatLangs deze straat reed vroeger de stoomtram naar het dorp Oostvoorne op het eiland Voorne-Putten.23-01-1906
OostzeedijkDit deel van Schielands Hoge Zeedijk, rond het midden van de 13de eeuw aangelegd, ligt ten oosten van de oude stad. De Hoogstraat, Schiedamsedijk en Vasteland vormen de verbinding met de Westzeedijk. Soms wordt de naam uitgebreid tot Boven Oostzeedijk. Voor 1895, het jaar waarin Kralingen met Rotterdam werd verenigd, heette de Beneden Oostzeedijk de Lage Dijk.?
Oostzeedijk BenedenDeel van Schielands Hoge Zeedijk. Zie Oostzeedijk.08-01-1982
OppertDe huidige Oppert ligt ten westen van de vroegere straat van die naam. Ze beslaat voor een deel het gebied dat voor het bombardement Lange Torenstraat heette. Als vroegere vormen van deze naam kwamen voor Nyepoorte, Nieupoort, Nupoort en Noppert. Uit 'in de Noppert' is waarschijnlijk 'in den Oppert' ontstaan. In de 17e en 18e eeuw werd gesproken van Oppert of Nieuwpoort. Oorspronkelijk was de Nieuwpoort het nieuwe stadsgedeelte (poort = stad), dat misschien reeds in 1328 bij de oude stad werd getrokken, doch in ieder geval in 1339 reeds bestond. Deze benaming van een stadsdeel is dan overgegaan op de voornaamste straat daarin. In 1343 kwam ze voor als 'strate in de Nieuwpoort'..>1343
OpperthofIn de Noppert. Zie Oppert.17-07-1953
Optenoord'Op den Oord' was een geografische aanduiding, meestal voor Kralingeroord, de zuidelijke punt van de polder. Een oord was buitendijks land.15-05-1981
OptimiststraatType kleine wedstrijdzeilboot.13-02-1996
OpzoomerstraatCornelis Willem Opzoomer (1821-1892), hoogleraar in de wijsbegeerte te Utrecht 1846-1889. Hij was gebroen in Rotterdam.10-04-1908
Oranje-NassaustraatHerinnert aan de aanwezigheid van koning Willem III bij de onthulling van het standbeeld van Piet Heyn op 17 oktober 1870. De oudste naam van deze straat is Korte Dijkstraat.23-03-1886
OranjeboomstraatNaar de bierbrouwerij 'd'Oranjeboom', die aan deze straat was gevestigd. De brouwerij dateert uit 1671 en is ontstaan uit de samenvoeging van de brouwerijen 'De Dissel' en 'van den Oranjeboom'. De eerste was gevestigd aan de Coolvest, de laatste aan de Nieuwehaven. In 1885 verhuisde de brouwerij van de Coolvest naar Feijenoord en in 1902 werd de Naamloze Vennootschap Brouwerij d'Oranjeboom opgericht. In 1990 vertrok de brouwerij naar Breda..>1885
OranjelaanNaar het Huis van Oranje-Nassau. De Heiligerleelaan in Hillegersberg heette van 1926 tot de annexatie in 1941 ook Oranjelaan.16-04-1912
OranjepleinNaar het Huis van Oranje-Nassau.03-05-1923
OranjestraatNaar het Huis van Oranje-Nassau.03-05-1923
OrchideestraatPlant uit de familie der Orchidaceae. Deze straat heette van 1927 tot 1941 Dahliastraat.16-12-1941
OrestespadDe zoon van Agamemnon en Clytaemnestra in de Griekse mytholgie.25-11-1955
OrionstraatDe geweldige jager die de Pleïaden achtervolgde en later door Artemis werd gedood volgens de Griekse mytholgie.25-11-1955
OrlybaanVliegveld bij Parijs, vernoemd naar Frans staatsman Orly.05-06-1987
OrpheusstraatIn de Griekse mythologie een zoon van Apollo en Calliope, aan wie de oorsprong van de muziek wordt toegeschreven.25-11-1955
OsakastraatStad in Japan.10-02-1998
OudedijkDeel van de zeedijk, die in de 12e eeuw is aangelegd. De Oudedijk sluit aan de oostzijde aan op de 's-Gravenweg en vroeger aan de noordzijde op de Crooswijkseweg. Het oorsponkelijke traject kruiste de Rotte en sloot aan op de Blommelsdijk en Beukelsdijk. De Oudedijk vormde de verbinding tussen Kralingen en Rotterdam.?
OudehavenIn het charter van 25 juli 1328 is sprake van het maken van een haven te Rotterdam en in 1351 vindt men hier reeds een steiger. Deze haven was toen het water, van de Blaak tot het Moriaansplein (de vroegere Kolk), waar zich de Dordtsche Steiger bevond. De uitbreiding van de stad naar het zuiden had ook tengevolge, dat de haven in zuidelijke richting werd verlengd.?
OudehavenkadeAangelegd tussen de Mosseltrap en de Geldersekade. Zie ook Oudehaven.1884
OudorpwegJoannes Oudorp Kortebrant (1814-1874), burgemeester van Kralingen 1867-1874. Daar de Kortebrantstraat reeds bestond, kon de eigenlijke familienaam niet worden gebruikt.15-04-1927
OverblaakDeze experimentele wandelstraat over de Blaak verbindt de Kolk en de Oude Haven en is het adres van de kubuswoningen. In de volksmond is de benaming Blaakse Bos gangbaar.>1978
PlaszoomEerder liep deze weg als de Kortekade tussen de veenplassen.13-09-1935
Plein 1953De omringende straten zijn vernoemd naar gemeenten die waren ondergelopen in de Watersnood van 1953.20-12-1957
Prinses JulianalaanPrinses Juliana (1909-2004), koningin der Nederlanden 1948-1980. Tussen 1942 en 1945 heette deze laan de Vredehoflaan.16-04-1912
Robert BaeldestraatRobert Baelde (1907-1942), advocaat en procureur in Rotterdam. Hij was een van de eerste gijzelaars die door de Duitsers in Sint Michielsgestel gevangen werden gezet. Hij is op 15 augustus 1942 bij Goirle gefusilleerd als vergelding voor de bomaanslag op het spoorwegviaduct aan de Binnenrotte, samen met onder meer Willem Ruys.04-03-1947
RozenburglaanDe Villa Rozenburg stond waar nu de Mecklenburglaan de Oudedijk nadert. In 1895 werd de buitenplaats verkocht aan de stad. Per raadsbesluit 9 maart 1911 werd besloten tot de aanleg van een villawijk en openbaar wandelpark langs de Rozenburglaan.16-04-1912
SchapendreefDe straat ligt op het voormalige terrein van het voormalige abattoir.08-01-1982
Schultz van HagenstraatWillem Hendrik Schultz van Hagen, schout van Kralingen 1721-1741.18-12-1987
SnelfilterwegEen vlug werkend filter. De naam herinnert aan de Gemeentelijke Drinkwaterleiding, die vroeger op dit terrein was gevestigd.08-05-1987
SteenbokstraatBerggeit, die hoofdzakelijk voorkomt in de West-Alpen. Tevens sterrenbeeld.30-09-1958
Tijs van ZeventerstraatTijs van Zeventer, ambachtsbewaarder en schepen. Kroosheemraad, turfmeester en regent van het armhuis van Kralingen tussen 1750 en 1771.06-07-1990Kralingen
ToepadEen toepad is de kortste weg ergens heen. Het Toepad liep vroeger naar Kralingseveer en sneed een bocht af van de route over de zeedijk. Een gedeelte van dit pad heette in de 17e eeuw Oppad. In 1895 ontving een gedeelte van dit pad de naam Sint Elbrechtspad naar de oude kapel.<1600
TurnstraatSport.27-01-1942
TurpijnpadTurpijn (Tulpinus), ovl. 788 of 794, was sinds 774 aartsbisschop van Reims. Hij is de hoofdpersoon in een groot aantal Franse chansons over de oorlogen van Karel de Grote tegen de Spaanse Saracenen.13-06-1956
TussenwaterDit straatje vormde eerder een onderdeel van de Oranje-Nassaustraat. Nadat de Achterhaven was doorgegraven, viel deze straat in twee gedeelten uiteen. Dit gedeelte lag tussen de Achterhaven en de Voorhaven.11-03-1964
TweebosstraatHerinnert aan het gevecht bij Tweebosch in Transvaal op 7 maart 1902, waarin de Engelsen door de Boeren werden verslagen. De Tweebosbuurt ligt in het oosten van de Afrikaanderwijk, waarvan deze straat het middelpunt vormt.23-01-1906
TweelingenstraatSterrenbeeld.04-03-1983
TwentestraatStreek in de provincie Overijssel tussen Salland en de Duitse grens. Voormalig drostambt.22-06-1973
TwickelerfKasteel in Delden.30-10-1979
TyruspadHavenstad in Libanon.29-01-1982
UitwegDe Uitweg was oorspronkelijk een pad, dat over particulier terrein liep en gebruikt werd om vanaf de Kleiweg op de Ringdijk te komen. Men had hier het recht van uitpad of uitweg. De weg werd door de gemeente Schiebroek in 1926 overgenomen van de Vereenigde Polders Schiebroek, Berg en Broek en 110 Morgen.09-01-1930
UngerpleinJohan Hendrik Willem Unger (1861-1904), historicus, archivaris van Rotterdam 1886-1904. Hij stond aan de wieg van het Rotterdams Jaarboekje en was de voornaamste bewerker van de 'Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam'.10-07-1931
UrkersingelHet voormalige eiland Urk, dat in de Zuiderzee lag en thans deel uitmaakt van de Noordoostpolder.23-12-1938
Van NellewegIn 1782 begon Johannes van Nelle (1756-1811), aan de Leuvehaven een winkel in koffie, thee, tabak en snuif. Na zijn overlijden zette zijn weduwe Hendrika Brand (1758-1813), enige jaren de winkel voort. Uit deze winkel groeide het grote concern, De Erven de Wed. J. van Nelle N.V., dat internationale bekendheid kreeg. Tussen 1916 en 1927 kocht Van Nelle bij gedeelten percelen grond aan in de Spaansepolder onder Overschie ten behoeve van een nieuw fabrieks- en kantorencomplex, ontworpen door architect L.C. van der Vlugt en gebouwd tussen 1926 en 1930.12-10-1931
Van NideckstraatGijsbert Rudolphi van Nideck, pensionaris van Rotterdam 1656-1669, advocaat bij de Westindische Compagnie en raadsheer in de Hoge Raad.19-04-1932
Van OldenbarnevelthofZie Van Oldenbarneveltstraat.21-12-1954
Van OldenbarneveltplaatsZie Van Oldenbarneveltstraat.31-05-1968
Van OldenbarneveltstraatJohan van Oldenbarnevelt (1547-1619), pensionaris van Rotterdam 1576-1586, raadpensionaris van Holland 1586-1618. Tijdens de tien jaren van zijn pensionarisschap werd Rotterdam de zevende van de grote steden van Holland, in plaats van de eerste van de kleine steden.?
Van SlingelandtlaanSimon van Slingelandt (1664-1736), raadpensionaris van Holland 1727-1736. Deze laan heette van 1929 tot 1941 Johan van Oldenbarneveltlaan.15-04-1927
Van SomerenstraatReyer Hendrik van Someren (1787-1851), burgemeester van Kralingen. Zie Van Somerenweg.15-04-1927
Van SomerenwegReyer Hendrik van Someren (1787-1851), burgemeester van Kralingen 1837-1851.15-04-1927
Van SpeykstraatJan Carel Josephus van Speyk (1802-1831), luitenant ter zee 2e klasse, stak de lont in het kruit toen de Belgische opstandelingen op 5 februari 1831 zijn schip, dat in Antwerpen lag, wilden veroveren. De straat heette van 1868 tot 1886 Piet Heynstraat. Het gedeelte tussen Schietbaanstraat en Nieuwe Binnenweg was vroeger een onderdeel van de Oude Binnenweg. De Van Speykdwarsstraat, thans een onderdeel van de Kogelvangerstraat, liep van 1892 tot 1982 van de Van Speykstraat naar de Josephstraat.1886
Van StaverenstraatIsaac van Staveren, schout van Overschie en Hoogenban 1804-1805. Deze straat heette van 1932 tot 1941 Van Beijerenstraat.16-12-1941
Van ZandvlietpleinLeendert van Zandvliet (1888-1948), voorzitter van de sportclub Feijenoord in de jaren 1930, drijvende kracht achter de bouw het Feijenoordstadion.22-11-1994Zuid
Van de LeckestraatGillijs, de enige dochter van Ogier van Kralingen, huwde in 1388 met Dirck van de Lecke en bracht zo de ambachtsheerlijkheid van Kralingen en het huis Honingen in dit geslacht. Voor het bombardement in mei 1940 liep de Van de Leckestraat van op de Schoutenstraat en de Plantageweg. De huidige straat ligt op het terrein van de voormalige Nieuwe Plantage.17-03-1891
Van de WoestijnestraatKarel Peter Edward Marie van de Woestijne (1878-1929), Vlaams schrijver.09-02-1960
VasaristraatGiorgio Vasari (1511-1574), Italiaans architect.30-10-1963
VastelandIn 1620 werd een proces gevoerd tussen de stad en de kopers van de erven op het einde van de westzijde van de Leuvehaven bij de Zoutkeet. De laatsten vonden zich benadeeld door de kosten van de verhoging van hun erf. De grond verzakte regelmatig, slechts een gedeelte in dit gebied lag op vaste bodem. De kopers van de erven die hier lagen gaven het de naam Vasteland. Eerder stond het gebied bekend als het Stadsplein.<1720
Van der Duijn van MaasdamwegAdam François Jules Armand, graaf van der Duyn, heer van Maasdam en 's-Gravenmoer (1771-1848), staatsman. Maakte deel uit van het driemanschap dat in 1813 het voorlopig algemeen bestuur in naam van de Prins van Oranje aanvaardde. In 1817 werd hij benoemd tot gouverneur van Zuid-Holland. De Van der Duyn van Maasdamweg is niet de eerste straat in Rotterdam die naar deze staatsman is genoemd. Van 1889 tot 1965 liep van de Zomerhofstraat naar de Hofdijk, in het verlengde van de Vijverhofstraat, een Van der Duynstraat.25-09-1968
VechtRivier in Overijssel, tevens rivier in Utrecht en Noord-Holland.06-02-1987
VedelMuziekinstrument.23-09-1980
VederdistelPlant, behorende tot de composietenfamilie, voorkomend in Noord-Engeland en de bergstreken van Europa tot aan de Pyreneeën.28-01-1972
VeeluststraatBoerderij aan de Beukelsdijk, die omstreeks 1915 werd gesloopt.22-04-1921
VeelzigtstraatBoerderij aan de Beukelsdijk, die omstreeks 1915 werd gesloopt.22-04-1921
VeemarktstraatTerrein waar van 1867 tot 1973 de veemarkt was gesitueerd.02-12-1977
VeemstraatHerinnert aan de vemen die hier eertijds waren gesitureerd.04-04-1995
VeenmosMossoort, behorend tot de bladmossen, groeiend in dichte pollen.28-01-1972
VeenoordVroegere buitenplaats aan de 's-Gravenweg in Kralingen. Ook Reijeroord.01-06-1962
VeenwegHerinnert aan de Veenweg, die vroeger in Kralingen voorkwam en zijn naam dankte aan de zogenaamde Kralingse venen. De weg liep door het plassengebied, dat in de jaren zestig van de 19e eeuw werd ingepolderd. Hierdoor ontstond de Prins Alexanderpolder. Na de inpoldering is de oude Veenweg vervallen. Aan die weg lag vroeger het dorp Kralingen, waarvan nu alleen nog de begraafplaats bestaat. De huidige Veenweg heette voor 1895 Spiegelnisserweg. Tot 1971 was een gedeelte van de Veenweg nog als zodanig bekend. Voor 1949 lag hier ook het Veenpad, eveneens een onderdeel van de oude Spiegelnisserweg.<1840
VeenwortelstraatWater- en moerasplant.03-10-2000
VeerdamNaar het veer dat op Katendrecht voer. De aanleg van de Veerdam en de Kleine Veerhaven of Nieuwehaven werd aanbesteed in 1827, dit haventje werd in 1910 gedempt.>1827
VeerhavenNaar het veer dat op Katendrecht voer, in 1599 door Rotterdam gepacht van de Staten van Holland voor f10,- per jaar, in 1849 afgekocht voor f150,-. De tegenwoordige haven is gegraven in 1852/1854, in 1708 was er iets noordelijker een Pontegat, later ook Veerhaven genoemd.<1852
VeerkadeNaar het veer tussen Rotterdam en Katendrecht, dat de stad in 1599 voor fl. 10,- in erfpacht kreeg van de Ridderschap, Edelen en Steden van Holland en West-Frieslan en in 1849 voor fl. 150,- kocht.<1900
VeerlaanNaar het veer tussen Rotterdam en Katendrecht, zie Veerkade.?
Victor E. van VrieslandstraatVictor Emanuel van Vriesland (1892-1974), dichter en criticus. Hij was redacteur letteren en kunst van de Nieuwe Rotterdamsche Courant.29-01-1982
VoorschoterlaanAangelegd in 1884, het jaar na de naastgelegen Avenue Concordia, werd de brede laan eerst Avenue Prins Alexander gedoopt. Na de annexatie van de gemeente Kralingen werd waarschijnlijk op de Coolsingel besloten tot de naamswijziging. De eerste ambachtsheren van Kralingen behoorden tot het geslacht Voorschoten. Het hofje Uit Liefde en Voorzorg is een monument.1897Kralingen
VoorschoterstraatAangelegd tegelijk met de Avenue Concordia, heette deze straat van 1895 tot 1965 de Concordiastraat. Zie verder Voorschoterlaan.1965Kralingen
VredehofplaatsNaar de buitenplaats Vredehof ter plaatse van de huidige Vredehofweg aan de overkant van de Oudedijk. Deze omgeving werd heringericht na de bouw van de metro.10-07-1981Kralingen
VredehofstraatNaar de buitenplaats Vredehof ter plaatse van de huidige Vredehofweg aan de overkant van de Oudedijk. Van 1875 tot tot 1895 liep deze straat tot de sloot langs de Lusthofstraat en heette ze Keerweerstraat.1895Kralingen
VredehofwegAan de Oudedijk bevond eenmaal de buitenpaats 'Vredehof', die uitstrekte tot de Noordplas. Op de plaats van het oude buitenhuis werd in de jaren 1882/83 de villa 'Vredehof' gebouwd, waarin van 1898 tot 1930 het Oude Vrouwenhuis was ondergebracht. Het terrein van de buitenplaats werd in 1911 door de gemeente aangekocht voor de ontwikkeling van het stratenplan Vredehof in combinatie met het Park Rozenburg.16-04-1912Kralingen
VredenoordkadeIn de eerste helft van de 19e eeuw lag aan de Hoge Boezem de buitenplaats Vredenoord.?
VredenoordlaanIn de eerste helft van de 19e eeuw lag aan de Hoge Boezem de buitenplaats Vredenoord. De oude Vredenoordlaan, die liep van de Vredenoordkade naar de (Gedempte) Slaak, werd verwoest bij het bombardement in mei 1940. Ze heette van 1879 tot 1892 de Admiraal de Liefdekade naar Johan de Liefde (1619-1673), vice-admiraal bij de Admiraliteit op de Maze. De oudste huizen in de straat stonden tot 14 mei 1940 aan de zuidzijde van het Vredenoordplein. Op het terrein van de buitenplaats was ook een hofje genaamd Vredenoord.30-12-1902
VredenoordpadIn de eerste helft van de 19e eeuw lag aan de Hoge Boezem de buitenplaats Vredenoord.22-02-1980
VredenoordpleinIn de eerste helft van de 19e eeuw lag aan de Hoge Boezem de buitenplaats Vredenoord. Het oude plein lag in het verlengde van de Vredenoordlaan.12-11-1982
VredenoordstraatVoor het bombardement in mei 1940 verbond deze straat de Vredenoordlaan met het Vredenoordplein. Bij besluit B&W 4 maart 1947 is de naam ingetrokken.?
VriendenlaanNaar welke vrienden deze laan tussen de Hofdijk en de Rotte is genoemd, is niet achterhaald. De Vriendenbrug ligt over de Karnemelkshaven ter hoogte van de Vriendenlaan. Ook op de Kralingse buitenplaats Rozenburg bevond zich eertijds een Vriendenlaan.1802
VrijenbansestraatDe Vrijenban was een heerlijkheid in Delfland, die sinds 1738 in eigendom was van de stad Delft. Vroesenkade.23-01-1906
VroesenlaanVerschillende leden van de familie Vroesen waren lid van de vroedschap en burgemeester van Rotterdam: Cornelis Pietersz., †1620, Adriaen, †1669 en Adriaen, †1760. Het Vroesenpark heette van 1932 tot 1977 Park Blijdorp. Daar het echter in de volksmond reeds vanaf het begin als Vroesenpark bekend stond, werd deze naam bij bovengenoemd besluit officieel vastgesteld. De Vroesenbrug ligt in het verlengde van de Vroesenlaan over het Noorderkanaal.19-04-1932
Vrouw-JannestraatJanne van Teilingen, dochter van Simon van Benthem-Teilingen en Agniese Bokel, erfde het slot Weena. Ze gaf samen met haar echtgenoot Willem van de Wateringhe in 1358 vergunning om het Rodezand met het slot Bulgerstein bij de stad te trekken. Daardoor verkreeg dit gedeelte ook poortrecht en kon de stad met grachten en muren worden omringd.30-12-1902
WalchersestraatNaar het Zeeuwse eiland Walcheren.23-12-1938
Waldeck-PyrmontlaanVoormalig vorstendom in Duitsland, geboorteplaats van Koningin-Regentes Emma.22-05-1916
WalenburgerpleinNaar de 16e-eeuwse hofstede Walenburg, die later werd ingericht als buitenplaats. Op het terrein lag van 1896 tot 1932 de Walenburgstraat. Zie Walenburgerweg.<1886
WalenburgerwegNaar de 16e-eeuwse hofstede Walenburg. In 1579 kocht Hillegont Pieters, echtgenote van Adriaen Pietersz., 'de ruyge werff groot omtrent vijf hont lants'. Hierop werd een hofstede gebouwd, die vermoedelijk al vrij spoedig de naam 'Walenburg' gekregen heeft naar de op dit terrein gelegen Waal. De zoon van genoemde Hillegont Pieters noemde zich in 1594 namelijk Pieter Adriaensz. Walenburg. In de transportregisters komt de naam voor het eerst voor in een akte uit 1727. Er is dan nog steeds sprake van een hofstede. Eerst in 1801 wordt Walenburg genoemd als buitenplaats met herenhuis. De buitenplaats werd in 1881 verkocht en daarna als bouwgrond uitgegeven. Het herenhuis is in de jaren vijftig van de 20e eeuw afgebroken. De Walenburgerweg vormde voor 1886 een onderdeel van de Beukelsdijkscheweg. De oudste benaming van dit weggedeelte was West Blommersdijkscheweg.<1886
WalenburghofZie Walenburgerweg.15-05-1959
WaterloostraatAangelegd in 1865, vijftig jaar na de Slag bij Waterloo. De naam wordt het eerst genoemd in juni, ze is door de bouwondernemer gegeven.31-12-1865Kralingen
WedEen wed is een water. Vroeger vond men vaak in de gracht bij de stadspoorten een paardenwed, een ondiepe plaats, waar de paarden hun dorst konden lessen.22-04-1921
WeegbreestraatPlant, algemeen voorkomend langs wegen en in grasland.25-11-1955
WeegschaalhofSterrenbeeld.04-03-1983
WeenaNaar het Huis of Hof van Wena, in het begin van de 13e eeuw gebouwd ter plaatse van het huidige Station Hofplein voor de familie Bokel, maar 1426 tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten verwoest. De naam zou een verbastering zijn van Wedena, afgeleid van het middeleeuwse woord wederne, een huwelijksgift of morgengave. Ook een vernoeming naar de Wijde Aa, een tak van de Rotte, is denkbaar.13-09-1949Centrum
Weena-ZuidNaar het Hof van Wena. Zie Weena.09-11-1990
WeenapadNaar het Hof van Wena. Zie Weena.01-08-1978
WeteringstraatDe (Groene) wetering liep oorspronkelijk vanaf de Vliet(laan) door de grazige weilanden tot aan Woudestein. Hier ligt nog de Weteringbrug over het water.1612Kralingen
Witte SpaanstraatWitte Spaan (†1752), ambachtsbewaarder, schepen en turfmeester van Kralingen tussen 1725 en 1744.18-12-1987
WormserstraatJacobus Philippus Wormser, 1878-1935, architect.29-05-1964Prins Alexanderpolder
WoudrichemstraatPlaats in Noord-Brabant.27-05-1958
Wout van HeusdensingelWouter Bernard van Heusden, 1896-1982, Rotterdams schilder en graficus.18-11-2001Nesselande
WoutrinastraatPolder op Goeree-Overflakkee.20-04-1951
WouwerlaanEen wouwer is een middeleeuws woord voor visvijver. De laan ligt langs een vijver, oorspronkelijk een veenplas, die in de 19e eeuw is ontstaan door turfafgraving. In de volksmond stond de vijver bekend als de zwembadplas, omdat hier jarenlang de gemeentelijke zweminrichting van Overschie was gevestigd. Deze laan heette voordien Vijverlaan.20-04-1951Overschie
WulpstraatGrootste Europese waadvogel, vrij algemene broedvogel in Nederland.28-01-1949Charlois
WuysterstraatDirk Aertsz. Wuyster, schepen van Charlois in het begin van de 18e eeuw.30-01-1934Charlois
WytemawegJohannes Wytema (1871-1928), burgemeester van Rotterdam 1923-1928.14-06-1929
YersekestraatDorp op Zuid-Beveland, dat werd getroffen door de watersnood in februari 1953.04-12-1956
Yitzhak RabinstraatYitzhak Rabin (1922-1995), premier van Israël in de periodes 1974-1977 en 1992-1995, vermoord tijdens een demonstratie in Tel Aviv op 4 november 1995. De straatnaam is op 15 augustus 2003 veranderd in Kralingseweg.10-02-1998Kralingen
YpenburgstraatMilitair vliegveld ten zuidoosten van 's-Gravenhage.02-07-1965Overschie
ZaadakkerstraatNaar het tiendblok 'het Zaadblok' in de polders Varkenoord en Karnemelksland.22-05-1916
ZaagmolendriftZie de Zaagmolenstraat.26-02-1926
ZaagmolenkadeZie de Zaagmolenstraat.26-09-1911
ZaagmolenstraatNaar de houtzaagmolens, die vroeger aan de Rotte stonden. In 1671 kwam de houtzaagmolen bij de buitenplaats 'Woelwijk', genaamd 'de twee Zwanen' al voor. Verder was hier in 1784 een houtkoperij met twee zaagmolens, 'de Ooievaar' en 'de Zwaan' geheten. De Zaagmolendrift heette van 1910 tot 1912 Zaagmolenstraat en van 1912 tot 1926 Nieuwe Zaagmolenstraat. De Zaagmolenstraat droeg voor 1897 de naam Van Bommelstraat naar Cornelis van Bommel, die hier o.a. in 1869 bezittingen had. De Zaagmolenbrug was oorspronkelijk een ijzeren ophaalbrug, die in 1895 was gebouwd en tot 1910 ter hoogte van het Noordplein en de Crooswijksesingel over de Rotte lag. Daarna werd ze verplaatst naar de Zaagmolendrift en de Crooswijksestraat. Ze ontving toen de naam Zaagmolenbrug. In 1956 werd ze vervangen door de huidige brug van die naam.?
ZaagstraatZie de Zaagmolenstraat.?
ZaailandHerinnert aan de landelijke omgeving, die hier voor de bebouwing van Tuindorp De Vaan was. Zaailand is grond die geschikt is om bezaaid te worden.26-07-1941
ZaandijkstraatSchip dat is gebouwd op de werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij.22-04-1921
ZwaanshalsNaar de bocht die de Rotte hier maakt, of naar plaatselijke zwanen. Het 'Swaenshals' in Blommersdijk, dat in het laatst van de 16de eeuw wordt vermeld, was de naam van een huis en van de buurt waar het stond. In 1643 wordt 'de Witte Gecroonde Swaen' genoemd. In 1667 wordt het huis 'daer uythangt het Swaenshals' aan de Rottekade of Hofdijksche kade vermeld. Dit moet hetzelfde huis zijn dat in 1593 als De Swaenshals voorkomt..<1700
ZwaanshalskadeZie Zwaanshals.11-12-1900
ZwaardleliestraatBloem (gladiolus), behorend tot de irissenfamilie, zeer algemeen in het wild voorkomend rondom de Middellandse Zee.26-06-1951
ZwaerdecroonstraatHendrik Zwaerdecroon (ca.1594-1656), rector van de Latijnse School van 1634 tot 1651, en Bernard Zwaerdecroon, 1617-1654, schilder te Utrecht, neef en schoonzoon van voornoemde.?
ZwaluwstraatZangvogel, zeer algemene broedvogel op het Nederlandse platteland.23-12-1938
Zwart JanstraatNaar de smid 'Swart Jan', die op 9 april 1572 als eerste door de Spaanse soldaten onder Bossu bij de Oostpoort werd vermoord. De naam werd door de bouwondernemer gegeven.1887
Zwarte PaardenstraatOorspronkelijk een van de lanen in het tuinengebied ten westen van de stadsvest.<1656
ZwartehondstraatHerinnert aan de gelijknamige straat, die voor het bombardement in mei 1940 aan de oostzijde langs het spoorwegviaduct van de Geldersekade naar de Wijnstraat liep. De Zwartehondstraat was oorspronkelijk een smal steegje, dat in 1830 de Witte en Zwarte Hondsteeg heette en haar naam dankte aan het huis 'de Witte en Swarte Hond' dat in 1650 (en later) voorkwam aan de Wijnhaven. Tengevolge van de bouw van het spoorwegviaduct in 1870 ontstond een bredere straat, waaraan de naam Zwartehondstraat werd gegeven. Daar de straat tegenover de Koninginnesteeg (Koningssteeg) lag, komt ze soms ook voor als Waterkoninginnesteeg. De Zwartehondstraat ligt thans ten westen van het spoorwegviaduct, gedeeltelijk op de plaats, waar voorheen de Korte Wijnbrugstraat lag.?
ZwartewaalstraatDorp op Voorne-Putten.29-07-1927
ZwartewegWeg bestraat met koolas. Het deel van de weg dat in de gemeente Berkel en Rodenrijs ligt, kreeg deze naam al eerder.21-12-1954
ZwederstraatZweder van Abcoude, heer van Gaesbeek, kreeg in 1361 de heerlijkheid Putten en Strijen, waartoe Charlois behoorde, in leen van hertog Aelbrecht van Beieren.07-03-1900
ZweedsestraatNaar het Scandinavische land Zweden. Deze straat heette van 1936 tot 1945 Duitschestraat.07-06-1945
ZweerslaanBernard Zweers (1854-1924), componist en dirigent.25-09-1968
ZwethkadeVermoedelijk was De Zweth in de middeleeuwen een belangrijk water, dat temidden van een breed moerassig gebied stroomde. De naam betekent grens of grenssloot. De Zwethkade werd in 1458 na goedkeuring van de hoogheemraden van Delfland opgeworpen ten zuiden van de Zweth 'omme dat vreemde water te schutten todt oirbaer des landts'.18-05-1931
ZwijndrechtsepleinDorp op het eiland IJsselmonde.24-09-1918
ZwijndrechtsestraatDorp op het eiland IJsselmonde.10-02-1905
ZwijnsbergenwegKasteel in Helvoirt.06-05-1983
Van DieststraatEdmond van Diest, schout van Charlois, 1658-1690.30-01-1934Charlois
Van GalenstraatJohan (of Jan) van Galen, 1604-1653, vlootvoogd.31-12-1890
Van GoghlaanVincent van Gogh (1853-1890), schilder, tekenaar en graficus.09-12-1938
Van HoutenstraatSamuel van Houten (1837-1930), staatsman. Lid van de Tweede kamer, minister van Binnenlandse Zaken en lid van de Eerste Kamer.19-04-1932
Van MeursstraatBernardus van Meurs (1835-1915), dichter en schrijver, was van 1896 tot 1915 als pater verbonden aan de O.L. Vrouwekerk aan de Wijnhaven te Rotterdam. De straat heette van 1921 tot 1924 Zoutkeetstraat.08-07-1924Delfshaven
Van der HorststraatHet regentengeslacht Van der Horst, dat in de 17e eeuw enkele bestuurders leverde: Pieter Claesz. (-1604), vroedschap 1580-1603 en burgemeester tussen 1850 en 1587; Mathijs Claesz. (-1614), vroedschap 1607-1614; Ewout Pietersz. (-na 1666), vroedschap 1653-1666.19-04-1932