Dit Gezicht op Rotterdam koppelt oude prenten, historische en actuele foto's aan hun lokatie en kijkrichting op de stadskaart. Om verdwenen historische lokaties in beeld te brengen kunnen kaarten uit verschillende periodes worden geprojecteerd op de fotografische weergave van de bestaande situatie anno 2004 of daaromtrent.

Erratum: Op de kaart van Google komt de naam Leuvenhaven voor. De Leuvehaven is vernoemd naar het veenriviertje de Leuve, een voormalige zijtak van de Rotte.

Op- en aanmerkingen zijn zeer welkom via info[at]etcetera.

Centreer hier Zoom in Zoom verder in Zoom uit Zoom verder uit