4umi Herman Gorter

Herman Gorter

Wormerveer, 26 november 1864 - † Brussel, 15 september 1927
Dichter en propagandist van het socialisme.

De woorden van Gorter zijn van grote invloed geweest op latere Nederlandse poëzie en politiek. Of zij dichter tot elkaar zijn gekomen, staat echter ter discussie. Lees een grondige levensbeschrijving in het Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging, of zie de dbnl.org voor meer literair geëngageerde biografieën.

- --oOo-- -
 Herman Gorter Mei O als de zon schijnt Aan zee De heide is maar stil Hè ik wou jij was de lucht Het was in den zwarten nacht Het regende in de stad Toen bliezen de poortwachters Ik zat eens heel alleen te denken Ik wilde ik kon u iets geven Zie je ik hou van je De arbeidersklasse danst een groote reidans Weet iemand wat op aard het schoonste is? De dag gaat open als een gouden roos Ik kom om 't groene hout De bomen waren stil Reeds is de winter Van uit een nieuwe wereld