4umi Guido Gezelle : 's Avonds zie ‘k de sterren geren

‘s Avonds zie ‘k de sterren geren

Uit: Tijdkrans, 1893.Noten

  1. het weren: de inspanning
  2. enden: grenzen
  3. neerstig: met overgave
  4. geerstig: van gerst
  5. hommelzap: sap van hop bij het bierbrouwen
  6. doovig: kleur- of geluidloos
  7. banden: verplichting
- --oOo-- -
 Guido Gezelle O! 't ruisen van het ranke riet! Het schrijverke Dichten is geen kunste Het ruwrijmt Weet gij waar de wind Pasen 's Avonds Lofzang der zonne O mocht ik Zoo welkom als de bie Gierzwaluwen Gij bad op enen berg O wilde en onvervalste pracht Als de ziele luistert De maaier zingt Dien avond en die roze 's Avonds zie ‘k de sterren geren