4umi Guido Gezelle : O! 't ruisen van het ranke riet!

O! 't ruisen van het ranke riet!

παραροδανον δοναχηα
Hom. Il. XVIII, 576
Uit: Dichtoefeningen, 1857.
Gerrit Komrij varieert:
- --oOo-- -
 Guido Gezelle O! 't ruisen van het ranke riet! Het schrijverke Dichten is geen kunste Het ruwrijmt Weet gij waar de wind Pasen 's Avonds Lofzang der zonne O mocht ik Zoo welkom als de bie Gierzwaluwen Gij bad op enen berg O wilde en onvervalste pracht Als de ziele luistert De maaier zingt Dien avond en die roze 's Avonds zie ‘k de sterren geren