4umi Guido Gezelle : O wilde en onvervalste pracht

O Wilde en onvervalste pracht

Alre creature sake ende yersticheit
Ruusbrouck, Bruloft, blz. 108

Uit: Tijdkrans, 1893.
- --oOo-- -
 Guido Gezelle O! 't ruisen van het ranke riet! Het schrijverke Dichten is geen kunste Het ruwrijmt Weet gij waar de wind Pasen 's Avonds Lofzang der zonne O mocht ik Zoo welkom als de bie Gierzwaluwen Gij bad op enen berg O wilde en onvervalste pracht Als de ziele luistert De maaier zingt Dien avond en die roze 's Avonds zie ‘k de sterren geren