4umi Guido Gezelle : Lofzang der zonne

Lofzang der zonne

Zonnelied van Franciscus van Assisi
Uit: Liederen, eergedichten et reliqua, 1880.Noten

  1. aan u is hij bekwame: voor u allen is hij geschikt
  2. dat hij u name: dat hij u noeme
  3. zijner schepselen heere: het leger van zijn engelen
- --oOo-- -
 Guido Gezelle O! 't ruisen van het ranke riet! Het schrijverke Dichten is geen kunste Het ruwrijmt Weet gij waar de wind Pasen 's Avonds Lofzang der zonne O mocht ik Zoo welkom als de bie Gierzwaluwen Gij bad op enen berg O wilde en onvervalste pracht Als de ziele luistert De maaier zingt Dien avond en die roze 's Avonds zie ‘k de sterren geren