4umi Guido Gezelle

Guido Gezelle

* Brugge, 1 mei 1830 - † Brugge, 27 november 1899
Guido Gezelle
Foto.
Priester, dichter.

Bibliografie

  1. 1858: Kerkhofblommen
  2. 1858: Dichtoefeningen
  3. 1862: Gedichten, gezangen, gebeden
  4. 1880: Liederen, eergedichten et reliqua
  5. 1880: vertaling van The song of Hiawatha
  6. 1893: Tijdkrans
  7. 1897: Rijmsnoer
  8. 1901: Laatste verzen
- --oOo-- -
 Guido Gezelle O! 't ruisen van het ranke riet! Het schrijverke Dichten is geen kunste Het ruwrijmt Weet gij waar de wind Pasen 's Avonds Lofzang der zonne O mocht ik Zoo welkom als de bie Gierzwaluwen Gij bad op enen berg O wilde en onvervalste pracht Als de ziele luistert De maaier zingt Dien avond en die roze 's Avonds zie ‘k de sterren geren