4umi Charivarius : Uitkomst-rijm

Uitkomst-rijm

Juist voor dat de Groene ter perse ging, bladerde Charivarius, die maar geen onderwerp voor een Rijm kon bedenken, Groot-Nederland 1921 door. Op bl. 403 las hij: “Rustig godslampte een ster”. Rijm klaar.
Opgenomen in: Nederlandse nonsens op rijm, bl. 136, serie Prismaboeken, uitg. Het Spectrum, Utrecht, Antwerpen, z.j.
- --oOo-- -
 Charivarius English is Tough Stuff Uitkomst-rijm Serenade De stijl Charivaria Ruize-rijmen Het scheepsjournaal van de ark Herscheppingen