4umi Charivarius : Ruize-rijmen

Ruize-rijmen

Omslag van 1914.
Omslag van 1926.
Uitgaven uit 1914 en 1926.
Zoals geadverteerd in Het scheepsjournaal van de ark.
Uitgave H.D. Tjeenk Willink & Zn., Haarlem. Gebonden. Omslagteekening door P. v. d. Hem. Prijs ƒ 2.90.

Inhoud

 1. Zederijmen.
 2. Politieke Rijmen.
 3. Oorlogs-Rijmen.
 4. Taal.
 5. Kunst.
 6. Letteren.
 7. Iersche gijn.
 8. Ovidius' Herscheppingen.
   Reeds negen van de vijftien Herscheppingen vrij naar Ovidius.
 9. Geschiedenis des Vaderlands.
 10. Allerlei.
 11. Van leven en stilte.

Uit de Pers:

- --oOo-- -
 Charivarius English is Tough Stuff Uitkomst-rijm Serenade De stijl Charivaria Ruize-rijmen Beslist Ruize! Naampie Taal-rijm Het scheepsjournaal van de ark Herscheppingen