4umi Charivarius : Herscheppingen

          Charivarius
  HERSCHEPPINGEN  
      vrij naar Ovidius

Deze Herscheppingen is een bundel van vijftien gedichten uit de Metamorphosen van Ovidius, op persoonlijke wijze naverteld door Charivarius.

- --oOo-- -
 Charivarius English is Tough Stuff Uitkomst-rijm Serenade De stijl Charivaria Ruize-rijmen Het scheepsjournaal van de ark Herscheppingen Inhoud Inleiding Eerste Zang Tweede Zang Derde Zang Vierde Zang Vijfde Zang Zesde Zang Zevende Zang Achtste Zang Negende Zang Tiende Zang Elfde Zang Twaalfde Zang Dertiende Zang Veertiende Zang Vijftiende Zang Verklarend Register Werken van Charivarius Charigalgje