4umi Charivarius

Charivarius

* Utrecht, 16 september 1870 - † Haarlem, 9 oktober 1946
Pseudoniem van Gijsbert Johannes Nolst Trenité.
Portret van de schrijver door Annie de Meester (1914)
Portret van de schrijver door Annie de Meester (1914).

Studeerde klassieke letteren en rechten, promoveerde in de staatswetenschappen, doceerde Engels aan de gemeentelijke HBS voor meisjes te Haarlem van 1900 tot 1918. Ook verzorgde hij vanaf ±1900 meer dan dertig jaar lang een even beroemde als gevreesde taalrubriek Charivari(a) in het weekblad De Groene Amsterdammer.

Zijn meestal berijmde pennevruchten zijn onder te verdelen in twee categorieën:

Parodieën

Oorspronkelijke werken

- --oOo-- -
 Charivarius English is Tough Stuff Uitkomst-rijm Serenade De stijl Charivaria Ruize-rijmen Het scheepsjournaal van de ark Herscheppingen